Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zasady obrotu materiałem szkółkarskim w UE

Zasady obrotu materiałem szkółkarskim w UE

Strategia funkcjonowania Unii Europejskiej gwarantuje możliwości sprawnego przepływu dóbr pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. W przypadku roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, pewne utrudnienie stanowiły krajowe przepisy poszczególnych państw członkowskich UE. Aby usprawnić obrót materiałami roślinnymi w granicach UE, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo fitosanitarne powiązane z taką działalnością, wdrożono nowe przepisy, które dodatkowo jako rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady są stosowane przez wszystkie państwa UE.

Jednolite dla wszystkich Państw Unii Europejskiej przepisy, których podstawą jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031, weszły w życie od dnia 14 grudnia 2019 r. Regulacje te mają istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność związaną z produkcją, obrotem, przemieszczaniem materiału roślinnego, gdyż na polu ich działalności pojawiło się najwięcej zmian, dotyczących między innymi obowiązku rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych oraz zaopatrywania roślin w paszporty.

Nowe przepisy dotyczą w szczególności przemieszczania w ramach UE roślin do sadzenia pomiędzy podmiotami profesjonalnymi. Każda jednostka handlowa roślin do sadzenia może być przemieszczana pomiędzy takimi podmiotami tylko z paszportem roślin. Załącznik XIII do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2019/2072 określa jakie inne materiały roślinne lub przedmioty muszą być zaopatrywane w paszport i są to głównie rośliny do sadzenia oraz materiał siewny konkretnych gatunków roślin z podziałem na podstawowe grupy np. materiał siewny roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych, zbóż. „Rośliny do sadzenia” to bardzo szeroki asortyment, przykładowo drzewa i krzewy, sadzonki, byliny, ale również bulwy, bulwocebule, cebule, kłącza, korzenie, stolony, rozłogi itp., a także typowe materiały wyjściowe do produkcji szkółkarskiej, takie jak: podkładki, pąki, okulanty, zrazy czy szczepy. Obowiązek dołączania paszportu do materiału roślinnego wynika z konieczności zapewnienia identyfikacji każdej nabywanej i zbywanej jednostki handlowej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zadomawiania się na nowych obszarach agrofagów, a co za tym idzie poprawy zdrowotności roślin i zmniejszenia strat finansowych na skutek szkód przez nie spowodowanych.

Jak wskazano, przepisy regulują w szczególności działalność podmiotów profesjonalnych. Podmiotem profesjonalnym jest każda osoba prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowana profesjonalnie, w co najmniej jedną z wyszczególnionych w przepisach czynności, w odniesieniu do materiałów roślinnych, na przykład: sadzenie, hodowla, produkcja, uprawa, mnożenie, przemieszczanie w UE czy też udostępnianie na rynku, a także ponosząca za ten materiał odpowiedzialność prawną. Jednocześnie podmioty profesjonalne, które dokonują sprzedaży (przemieszczenia) materiałów wymagających paszportów roślin do innych podmiotów profesjonalnych, powinny być wpisane do urzędowego rejestru, w Polsce prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Co do zasady, zgodnie z nowym prawem, paszporty roślin powinien wydawać upoważniony przez Inspekcję podmiot profesjonalny, tj. producent lub, w określonych sytuacjach handlowiec, a wyjątkowo PIORiN. Także ocena zdrowotności przed zaopatrzeniem materiału roślinnego w paszport roślin jest przede wszystkim zadaniem podmiotu upoważnionego do wydawania paszportów roślin. Warunkami uzyskania upoważnienia, jest przedstawienie zaświadczenia o zdaniu egzaminu oraz opisu systemów i procedur identyfikowalności . Tylko w pierwszym roku obowiązywania nowych zasad, PIORiN wydała ponad 5600 zaświadczeń o zdaniu egzaminu, a upoważnienie do wydawania paszportów uzyskało prawie 3750 podmiotów.

Zapewnienie identyfikowalności należy do obowiązków podmiotów profesjonalnych, które w celu spełnienia tego wymogu, prowadzą rejestr nabywanych i zbywanych, do innych podmiotów profesjonalnych, materiałów roślinnych. Dane z rejestru powinny być przechowywane przez okres 3 lat, licząc od dnia dostarczenia lub sprzedaży materiału roślinnego. Informacje zawarte w rejestrze muszą umożliwić zidentyfikowanie od kogo pochodziła każda jednostka handlowa materiału roślinnego lub do kogo została sprzedana z właściwym dla niej paszportem roślin. Ponadto podmioty profesjonalne, którym dostarcza się lub które dostarczają rośliny, powinny dysponować systemami lub procedurami, umożliwiającymi zidentyfikowanie przemieszczeń tych roślin w obrębie swoich nieruchomości i pomiędzy nimi.

Podmioty profesjonalne, które prowadzą sprzedaż roślin w małych ilościach do użytkowników ostatecznych, na ich własne niezarobkowe potrzeby, a sprzedaż ta odbywa się formie transakcji bezpośrednich, na targowisku lub w siedzibie prowadzenia działalności, nie mają obowiązku zaopatrywania roślin w paszporty. Podmioty te prowadzą rejestr z uwzględnieniem podmiotu profesjonalnego, od którego zakupiły daną jednostkę handlową roślin wraz z stosownymi informacjami odnoszącymi się do paszportu roślin. Taka sama sytuacja dotyczy architektów krajobrazu i różnego rodzaju firm dekoratorskich, deweloperów, instytucji, które zakupione rośliny wykorzystują do swojej profesjonalnej działalności, a rośliny te będą służyły innym lub będą ogólnodostępne dla wszystkich np. rośliny do obsadzenia terenu zieleni na osiedlu, w parku.

Wyjątek stanowią podmioty prowadzące sprzedaż roślin w formie umów zawieranych na odległość np. przez Internet, telefon, pocztę itp., dla których forma sprzedaży wymusza konieczność zaopatrywania roślin w paszporty. Mogą to być firmy i sklepy, ale również osoby prywatne, które z korzyścią finansową lub nieodpłatnie wymieniają się roślinami. W przypadku takiej sprzedaży, oferujący materiał muszą być zawsze wpisani do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (URPP) prowadzonego przez PIORiN, a każda jednostka handlowa musi być zaopatrzona w paszport roślin, nawet jeżeli jest przeznaczona dla użytkownika ostatecznego.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/2031 paszporty roślin powinny być umieszczane na jednostce handlowej danego materiału roślinnego przed ich przemieszczeniem na opakowaniu, wiązce lub pojemniku gdy materiał jest przemieszczany w takiej formie. Przykładowo jednostką handlową może być doniczka, paleta, karton, skrzyniopaleta, wiązka, wózek, worek, torebka.

Na obszarze całej Unii obowiązują wzory paszportów roślin, które określa Rozporządzenie 2017/2313. W przypadku kwalifikowanego materiału siewnego paszport roślin ma być włączony, w wyraźnie odrębnej formie, do etykiety urzędowej (nasiennej).REKLAMA

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Czytaj także

Horka® – jedna z najsmaczniejszych odmian czereśni

Horka® jest mocnym konkurentem dla odmian o środkowej pory dojrzewania czereśni - bije je...

Reno2® - czerwony mutant odmiany Szampion

Reno2® to polska odmiana jabłoni wyhodowana w Żdżarach [Gospodarstwo Szkółkarskie...

Drzewka - Jabłonie - 4 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek jabłoni na wybranych...

Materiał szkółkarski pod lepszym nadzorem

Ponad 80 pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa ukończyło...

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego – malina, jeżyna [wirusy]

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność...

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego – truskawka [fitoplazmy]

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego do testów laboratoryjnych na obecność...

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego – borówka, żurawina [wirusy]

Materiał roślinny powinien być uznany za wolny od wirusów na podstawie wyników oceny...

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego – czereśnia, wiśnia [wirusy]

Do testów na obecność PDV i PNRSVw drzewkach i drzewach kwitnących oraz mających...

Metodyka pobierania prób materiału szkółkarskiego – grusza, jabłoń, pigwa [wiroidy]

Wiroidy: Wiroid pęcherzykowatych zrakowaceń gruszy – Pear blister canker viroid (PBCVd)...

Najnowsze ogłoszenia

Kupię śliwę na Wangenheima

21.12.2021 20:51 autor:

Lepotica

01.09.2021 21:24 autor:

Kupię podkładkę M 9

09.04.2020 17:37 autor: admin

Kupię drzewka PRINCA na m7 lub p60

23.01.2020 19:19 autor: admin

Oferujemy w sprzedaży materiał w kontenerach:

29.05.2017 13:30 autor: admin

polecane_odmiany_polecane
Muna
Zuzi Gala
King_Roat
Ligol_RED
Gala_Dark Baron
Dark Idol 2
Sander
Horka® – jedna z najsmaczniejszych odmian czereśni

Horka® jest mocnym konkurentem dla odmian o środkowej pory dojrzewania czereśni - bije je wielkością owoców i stabilnym, dobrym owocowaniem. Owoce tej odmiany są bardzo duże, mają od 10...

Reno2® - czerwony mutant odmiany Szampion

Reno2® to polska odmiana jabłoni wyhodowana w Żdżarach [Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej i Szymon Nowakowscy]. Jest to czerwony mutant odmiany Szampion. Drzewo rośnie średnio silnie, po...

Drzewka - Jabłonie - 4 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek jabłoni na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w...

Drzewka - Grusze - 4 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek gruszy na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w 4...

Które odmiany jagody kamczackiej są najlepsze ?

Owoce jagody kamczackiej należą do najwcześniejszych w sezonie. Pierwsze owoce pojawiają się już pod koniec maja, a pełnia owocowania przypada na czerwiec. Sa bogate w składniki...

Freiminer – odmiana winorośli na białe wino wysokiej jakości

Freiminer to niemiecka odmiana winorośli. Wzrost krzewów jest umiarkowanie silny. Liście średniej wielkości, okrągłe, prawie bez klap, ciemnozielone. Łoza średniej grubości, brązowa,...

Gala Schniga® Schnico Red(s)

Gala Schniga® Schnico Red(s) jest mutacją odmiany Gala Schniga Schnitzer. Została znaleziona w Nals w Tyrolu Południowym. Drzewo rośnie średnio silnie. Kwitnie dwa dni wcześniej od...

M7 – półkarłowa podkładka dla jabłoni

M7 to półkarłowa, wegetatywna podkładka dla jabłoni. Wyhodowana została w Anglii. To podkładka o dużych możliwościach adaptacyjnych do różnych warunków glebowych i klimatycznych....

Krzewy - Porzeczki - 3 tydzień 2022 roku

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian krzewów porzeczek (czerwonej, czarnej i białej) w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została...

Early Korvik® – wydajna i niezawodna odmiana czereśni

Early Korvik® to czeska odmiana czereśni, mutacja odmiany Korvik (Kordia x Vic). To jedna z najłatwiejszych w prowadzeniu odmiana czereśni. Drzewo rośnie średnio silnie, tworząc z...

Drzewka - Wiśnie -3 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek wiśni na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w 3...

Drzewka - Czereśnie - 3 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek czereśni na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w...

Nowe odmiany jabłoni na TSW 2022

Rozpoczynam publikacje materiałów video, które mogliśmy zebrać podczas tegorocznej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) 2022. Z uwagi, że sad zaczyna się w szkółce, również...

TSW 2022 po szkółkarsku

12 i 13 stycznia 2022 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyły się po raz trzynasty Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2022. Targi TSW to doskonała okazja do zapoznana się z aktualnymi...

Czereśnie - kwalifikacja drzewek owocowych 2021 r.

Jak wynika z udostępnionego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa raportu kwalifikacji drzewek owocowych w 2021 roku szkółkarze wyprodukowali w sumie 267 750 sztuk...

Krzewy owocowe - 2 tydzień 2022 rok

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian krzewów owocowych (agrest, aronia, borówka, jagoda kamczacka, malina, dereń, jeżyna, świdośliwa, winorośl) w szkółkach...

Drzewka - Śliwy - 2 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek śliwy na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w 2...

Jabłonie - kwalifikacja drzewek owocowych 2021 r.

Jak wynika z najnowszego raportu PIORiN w 2021 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni ok. 294 hektarów w 106 szkółkach. W przypadku jabłoni zakwalifikowano w sumie 7...

Rosetta – odmiana porzeczki o dużych i smacznych owocach

Rosetta to holenderska odmiana porzeczki czerwonej, otrzymana w Instytucie Hodowli Roślin Ogrodniczych w Wageningen w latach sześćdziesiątych. Powstała ze skrzyżowania odmiany Jonkheer van...

Dr Szymanowski – polska odmiana aktinidii

Dr Szymanowski to polska, dwupłciowa odmiana aktinidii o smacznych owocach. Pnącze bardzo szybko się rozrasta. Roczny przyrost do 2 m, dzięki czemu z każdym rokiem uprawy roślina pokrywa...

Rita® – najwcześniejsza odmiana czereśni

Rita® to odmiana czereśni która otwiera rynek czereśni wczesnych, o atrakcyjnym wyglądzie i smaku, mająca walory handlowe zbliżone do Burlata. Wielkością owoców może dorównać...

Golden Delicious – jedna z najsmaczniejszych odmian jabłoni

Golden Delicious to amerykańska odmiana jabłoni, znaleziona w 1890 roku jako siewka nieznanego pochodzenia w okręgu Clay w stanie Zachodnia Wirginia. W produkcji od 1916 r., w Polsce polecana...

Ciągnik szczudłowy Rath Highlander V70

Ciągnik szczudłowy Rath Highlander V70 służy do mechanicznego usuwania chwastów między rzędami drzewek w szkółkach. Konstrukcja ciągnika w połączeniu z nowoczesnymi elementami...

Podkładki dla czereśni -1 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych podkładek dla czereśni w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w 1 tygodniu 2022 roku. Jak...

Drzewka - Jabłonie - 1 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek jabłoni na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w...

Drzewka - Grusze - 1 tydzień 2022 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek gruszy na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w 1...

Muna – smak z Mutsu, trwałość z Najdareda

Muna to nowa odmiana jabłoni grupy hodowlanej AJAPPLE. Jest siewką odmiany Mutsu i Najdared. Wzrost drzew jest średnio silny, po wejściu w okres owocowania średni. Korona stożkowa o...

Toselli Marvel TN – opryskiwacz dla szkółek

Mavel TN to specjalnie zaprojektowany opryskiwacz dla szkółek firmy Toselli z regulowaną wysokością wysięgnika od 50 do 290 cm. Pojemność 2300-2500-3000 litów; Rozstaw kół: 2000 –...

Drzewka - Czereśnie - 51 tydzień 2021 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek czereśni na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w...

P 14 – półkarłowa podkładka dla jabłoni

P 14 to wegetatywna, półkarłowa podkładka dla jabłoni, o sile wzrostu zbliżonej lub nieco większej od M.26. W mateczniku rośnie dość silnie, wydajność pędów z karpy matecznej jest...

Carmen® – czereśnia która zawładnęła europejskim rynkiem odmian

Carmen® odmiana czereśni która zawładnęła europejskim rynkiem odmian średnio wczesnych - za sprawą swych ogromnych owoców o znakomitym smaku. Bardzo tej odmiany są duże, w masie od 9...

Które szkółki zobaczymy na TSW 2022

W dniach 12 i 13 stycznia 2022 roku w Ptak Warszaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy odbędzie się XII edycja Tarów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2022. TSW to największa w Polsce impreza...

Drzewka - Wiśnie - 51 tydzień 2021 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych odmian drzewek wiśni na wybranych podkładkach w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w 51...

Red Delicious: King Roat, Jeromine, Red Cap oraz Viktored - porównajmy

Cztery odmiany z grupy Red Delicious. King Roat, Jeromine, Red Cap oraz Viktored. Porównamy jabłka oraz wzrost drzew w sadzie. Zapraszamy do oglądania.  

Grusza kaukaska – generatywna podkładka dla gruszy

Grusza kaukaska to generatywna, silnie rosnąca podkładka dla gruszy. Nadaje się na słabsze gleby. System korzeniowy jest słabo rozgałęziony, ale głęboko się korzeni, dlatego nie wymaga...

Gloster – odmiana jabłoni o dużych, atrakcyjnych owocach

Gloster to niemiecka odmiana jabłoni otrzymana w Stacji Doświadczalnej York w 1951 roku przez skrzyżowanie odmian Glockenapfel i Richared Delicious. W produkcji od 1969 r., do Polski...

Virgil – przetwórcza odmiana brzoskwini

Vigril to kanadyjska odmiana brzoskwini. Powstała ze skrzyżowania odmiany Veecling i NJC-95. Wzrost drzew jest średnio silny. Owoc odmiany Vigril są owalne, mają od 120 do 180 g (pojedyncze...

Fabiola® - jedna z najwartościowszych późnych odmian czereśni

Fabiola® to czeska odmiana czereśni powstała ze skrzyżowania odmiany Kordia i Van. To jedna z nowszych, bardzo późnych odmian czereśni, w segmencie Reginy - wyróżniająca się świetną...

Podkładki dla jabłoni - 50 tydzień 2021 r.

Przedstawiamy aktualne zestawienie dostępnych podkładek dla jabłoni w szkółkach zarejestrowanych w serwisie szkolkarstwo.com.pl. Analiza została przeprowadzona w 50 tygodniu 2021 roku. Jak...

Drzewka - Śliwy - 50 tydzień 2021 r.

Sprawdźcie które szkółki posiadają w swojej ofercie drzewka śliwy. Jakie odmiany śliwy i na jakich podkładach posiadają w sowich ofertach szkółki ? W zestawieniach podajemy...

Pandy 103 – jedna z najsmaczniejszych odmian wiśni

Odmiana Pandy 103 to wybitnie deserowa odmiana wiśni, uważana za jedną z najsmaczniejszych. Owoce tej odmiany nadają się również do przetwórstwa i mrożenia. Jest to odmiana plenna,...

Taśmociąg szkółkarski

Maszyna jest bardzo pomocna przy rozkładaniu i zbieraniu podpór szkółkarskich . Maszynę ciągniemy na szkółkę ciągnikiem za specjalny uchwyt. Na polu ciągnik przepinamy z zaczepu...

Mutacji odmiany Gala mamy bardzo dużo. Czy(m) się różnią ?

Jabłka odmiany Gala to temat który w różnych aspektach pojawia się w mediach bardzo często w ostatnich dniach. Nas w tym materiale video będzie interesować fakt, różnicy bądź...

P 22 – wegetatywna podkładka karłowa dla jabłoni

P 22 to wegetatywna podkładka karłowa dla jabłoni. Wyhodowana została w Polsce przez skrzyżowania Antonówki z M 9. W mateczniku rośnie umiarkowanie, wydajność pędów z karpy matecznej...

Bluecrop – najpopularniejsza odmiana borówki

Odmiana Bluecrop jest uważana za najbardziej wartościową odmianę borówki. Otrzymana została ze skrzyżowania dwóch mieszańców GM-37 (Jersey x Pioneer) i CU-5 (Stanley x June), jest...

Serena – obficie plonująca odmiana winorośli

Serena to niemiecka odmiana winorośli. Wzrost krzewów jest silny. Liście średniej wielkości, okrągłe, 3-klapowe, o słabo zaznaczonych klapach, ciemnozielone. Brzegi liści z łagodnym...

Story Inored c.o.v. - parchoodporna, słodka, czerwona odmiana jabłoni

Parchoodporne odmiany jabłoni nie cieszą się dużo popularnością w krajowych sadach. Najczęściej sadziliśmy odmianę Topaz. Jednak i jej popularność z roku na rok maleje, z kilku...

Zuzi Gala Select – mutant odmiany Zuzi Gala

Zuzi Gala Select to mutant odmiany Zuzi Gala wyhodowany w Polsce przez grupę hodowlaną AJAPPLE w Żdżarach k/ Nowego Miasta. Drzewo rośnie słabo lub średnio silnie, tworzy stożkowate,...

M.9 T.337 – podklon podkładki M.9

M.9 T.337 to karłowa podkładka dla jabłoni wyhodowana w Holandii. Jest podklonem podkładki M.9, zaliczana do grupy pośredniej między formami juwenilnymi i senilnymi. Jest to podkładka o...

Opłacalność uprawy zależy od jakości materiału szkółkarskiego

Polska jako producent świeżych owoców, szczególnie jabłek, znajduje się w czołówce państw europejskich. Od jakości materiału nasadzeniowego użytego do zakładania plantacji owocowych...